ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรและเสริมไหล่ทางถนนในเขตเทศบาลตำบลปาย สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 1 บ้านเมืองพร้าว,หมู่ 3 บ้านป่าขาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดคลิ๊ก