ประกาศเทศบาลตำบลปาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอพักพนักงานเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดคลิ๊ก